Úvod » Sportovní klub

Povinnosti členů klubu, brigády, schůze, a vůbec další zprávy pro členy.

publikováno 15.09.2014 (aktualizováno 24.05.2023)

Povinnosti člena SKSD a sankce za jejich neplnění:

(Příloha přihlášky za člena SKSD)

-placení pravidelných členských příspěvků a fondu oprav, a to buď hotově nebo vložením na účet u Komerční banky a.s., číslo 107-9282440207/0100, variabilní symbol=rodné číslo, do zprávy pro příjemce jméno člena a platba od-do. Termíny plateb jsou k poslednímu dni předchozího měsíce a jejich nedodržení je penalizováno zákazem jízdy na koních až do zaplacení dlužné částky. Výše členských příspěvk: u řádných členů činí max. 500,-Kč/měsíc a mohou být podle aktivity členů individuálně upravovány směrem dolů. U přípravky 500,-/hodinu.

-účast v klubu min. 2x v pracovním týdnu, z toho 1x jezdecká příprava libovolný den a 1x na služba u koní dle dlouhodobého rozpisu, a to jeden den v pracovním týdnu v odpoledních hodinách  (rozsah min. 2 hod. v době od 14.00 do 19.00),  jedenkrát za pět týdnů neděle a následující týden sobota – celodenní služba. Nástup na celodenní služby je nejpozději v 9.00 hodin, konec podle počasí a období. Účast na služě si upravují po konzultaci s vedoucím dne členové této služby tak, aby byl zajištěn její řádný průběh.

-účast na akci „Léto na koních“ dle předem dohodnutých rozpisů jako instruktor nebo pomocník, každý člen má povinnost být k dispozici dva týdny v prvních pěti týdnech prázdnin. Pokud nemá možnost být k dispozici, nezajistí si náhradu a bude místo něj nutno zajistit náhradníka klubem, je povinen zaplatit mimořádný členský příspěvek 1000,- Kč/týden, který bude použit na odměnu pro tohoto náhradníka. Nesplnění je důvodem k vyloučení.

-péče o svěřený majetek – člen se řádně stará o svěřený majetek. Je povinen neprodleně nahlásit      jeho poškození či ztrátu, a pokud ke vzniklé škodě došlo jeho  vlastním, případně kolektivním  zapříčiněním (nevztahuje se na škody vzniklé běžným užíváním či opotřebením), zajistí opravu, náhradu, či uhradí podle míry zavinění hodnotu věci . Nedodržení  je důvodem k vyloučení člena a následnému vymáhání újmy.

-vhodné chování - za nedodržení penalizace dle sazebníku, momentálně 10,-/ přestupek Kč- např. za vulgární vystupování.

-dodržování provozního řádu SKSD - za závažné nedodržení sankce dle sazebníku, momentálně 100,-Kč(např. kouření, používání omamných látek, pití alkoholu, nedodržovaní pořádku,) v opakovaných případech vyloučení z klubu.

-účast na povinných brigádách ohlášených minimálně měsíc předem, se posuzuje stejně jako nedodržení provozního řádu.

-účast na mimořádných akcích – sena, velké kydání, ostatní – dle možností, pokud se někdo neúčastní pravidelně, posuzuje se stejně jako nedodržení provozního řádu.

.Sankce jsou udělovány s přihlédnutím k celkovému a dlouhodobému přístupu člena ke klubu, není účelem je udělovat. Slouží k tomu, aby SKSD fungoval jako kolektiv, kde nedoplácí jedni na druhé. Vybrané prostředky budou případně použity na potřeby pro koně.

Rozpisy služeb, brigády a další informace pro členy a jejich zákonné zástupce jsou zveřejňovány na www.skalickydvur.cz v odstavci Sportovní klub, ve facebookové skupině a nástěnkách v oddílové klubovně, provozní řád je navíc umístěn na vývěskách 

 

POVINNOSTI SLUŽBY – VŠEDNÍ DNY

  1. Vykydat boxy a podle potřeby podestlat slámou, pilinami

  2. Vyčistit všechny koně, ošetřit podlomy a nohy(omýt).

  3. Opracovat co nejvíce koní (jízda, lonž)  

  4.   Vymýt kýble, naplnit vodou až do plna(Pajda)

  5.   Nachystat krmení podle rozpisu + seno(Pajda)

  6.   Vyvést 2x za službu pasené koně

  7.   Posbírat všude kýble a čisté uložit u přípravny

  8.   Pohrabat dvůr a seno.

  9.   Všechno nářadí uklidit do stodoly ke klubovně

        Všechna kolečka uklidit na místo

10.   Zamést klubovnu a vysypat koš – třídit odpad

11.   Zavřít Pajdu

12. Před odchodem zavřít boxy, zapnout proud, všude zhasnout.               

POVINNOSTI SLUŽBY – SOBOTA

Každá sobota bude zároveň brigáda, kromě běžných povinností bude práce navíc dle zadání.

1. Povinnosti z všedních dnů zůstávají stejné

K tomu přibude:

2. Vyčistit a doplnit čistění

3. Uklidit přípravnu

POVINNOSTI SLUŽBY – NEDĚLE

V neděli, pokud možno jezdit na vyjížďky

1. Povinnosti z všedních dnů zůstávají stejné

K tomu přibude:

2. Kompletní úklid venkovních prostor, rozházet kobyláky na pastvinách.

3. Vytřít klubovnu, záchody a chodby před nimi

 

 

,-

                      

Aktualita

Zimní přípravka.
Sezóna 2023/2024

Kalendář akcí

« 12 / 2023 »
Po Út St Čt So Ne
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Nejbližší akce


Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace